RFA CENTER este o structură instituțională de activități recreative si distractive pentru copii, cu sediul în Municipiul Craiova și beneficiară a unei finanțări nerambursabile tip subvenție prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ID 140236, în perioada 22.06.2022-21.06.2023.

Recreation and Fun Activities

Misiunea noastră constă în dezvoltarea și implementarea unui concept inovativ de stil de viata sănătos prin derularea de activitati recreative si distractive (RFA CENTER – Recreational and Fun Activities Center). În acest sens, ne propunem crearea unui Centru de activitati recreative si distractive care să se adreseze in special copiilor, pentru o dezvoltare personală și colectivă a personalitatii si sănătății fizice și mentale prin activități recreative si distractive diverse.

În Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, articolul 31 prevede că fiecare copil are dreptul la odihnă şi la recreere, dreptul de a practica activităţi recreative propriei vârste, de a participa liber la viaţă culturală şi artistică. Joaca şi recreerea îi ajută pe copii să devină încrezători, le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia şi le stimulează dezvoltarea fizică, socială, emoţională şi cognitivă. Atunci când joaca şi activităţile recreative sunt plănuite pentru a dezvolta valori pozitive şi a promova învăţarea interculturală, ele pot contribui la coeziuni sociale mai întinse şi societăţi mai paşnice. Locurile de joacă şi recreere le  pot aduce copiilor şi tinerilor oportunitatea de a se cunoaşte pe ei în relaţie cu ceilalţi. Ei îşi pot rezolva conflictele fără violenţă, pot empatiza cu ceilalţi şi pot înţelege diferenţele dintre ei într-un mod paşnic. Prin jocuri şi activităţi fizice inculzive şi de echipă, participantii dobândesc un simț al reuşitei, îşi perfecţionează aptitudinile fizice, emoţionale şi sociale şi îşi îmbunătăţesc percepţia de sine şi eficacitatea.

În multe locuri, însă, realitatea arată altfel: locuri de joacă împrejmuite cu garduri, tobogane și leagăne pe jumătate distruse. Așa arată, în multe orașe, spațiul destinat copiilor. Micuții ajunși la locul de joacă au parte, de multe ori, nu numai de echipamente de joc plictisitoare, ci și de cicăleala părinților din cale afară de protectori.

Joaca are o mare influență asupra dezvoltării personale. Jucându-se, micuții își testează permanent limitele. Procesele mentale activate prin joacă au o influență importantă asupra încrederii în sine. În această călătorie de autocunoaștere, partenerii de joacă sunt esențiali. Regulile, cooperarea, coordonarea jocului – toate acestea stimulează dezvoltarea socială.

Numeroase analize științifice confirmă efectul benefic al jocului asupra dezvoltării copilului – un fapt ce l-ar putea convinge și pe părintele cu mai puține cunoștințe în pedagogie de importanța jocurilor.

„Jucându-se, copiii nu urmăresc să învețe sau să realizeze ceva”, spune Theo Toppe, psiholog la Institutul Max Planck pentru antropologie evoluționistă din Leipzig. Niciun copil nu se cațără peste tot pentru a-și dezvolta motricitatea grosieră. Joaca este întotdeauna o activitate benevolă și, pentru copil, vine de la sine. „Când se joacă, un copil este aici și acum, în contact direct cu mediul său. Acest schimb constant cu mediul înconjurător este incredibil de benefic. Este extrem de relaxant pentru copil și, în același timp, implică multă concentrare”, explică Toppe. Or, lucrul acesta facilitează procesul de învățare.

În plus, efectul de învățare este benefic fiindcă joaca nu presupune nimic de câștigat sau de pierdut. „Dacă pierd un joc, pot spune că a fost doar un joc”, explică psihologul. Joaca face posibilă autotestarea limitelor, motoric și cognitiv, încercarea unor strategii sau respingerea acestora, stimularea creativității. 

„Pentru adulți, acest aici și acum este incredibil de dificil”, afirmă Toppe. De regulă suntem cu gândul în toate părțile, nu numai la ceea ce facem în momentul respectiv. „De aceea cred că ne este atât de greu să înțelegem joaca celor mici.” Ca atare, lipsa de înțelegere a adulților este cea care amenință sau micșorează spațiul de joacă al copiilor. Cât de departe s-a ajuns, s-a putut constata în perioada lockdown-ului, când celor mici li s-a refuzat complet accesul la locurile de joacă și cele destinate exercițiilor fizice – oricum prea puține la număr.

Jocul le permite copiilor să-şi folosească creativitatea în timp ce îşi dezvoltă imaginaţia, dexteritatea şi puterea fizică, cognitivă şi emoţională, jocul fiind important pentru dezvoltarea sănătoasă a creierului. Prin joc, copiii se implică şi interacţionează cu lumea din jurul lor. Jocul le permite copiilor să creeze şi să exploreze o lume pe care o pot stăpâni, cucerindu-şi temerile în timp ce exersează diferite roluri. Pe măsură ce îşi cunosc şi stăpânesc lumea, jocul îi ajută pe copii să dezvolte noi competenţe care să conducă la dezvoltarea încrederii şi rezistenţei de care vor avea nevoie pentru a face faţă provocărilor cotidiene.

Scopul nostru este ca dezvoltarea și implementarea conceptului inovativ de stil de viata sănătos prin derularea de activitati recreative si distractive (RFA CENTER – Recreational and Fun Activities Center) propus să se concretizeze in decurs de maxim 5 ani de la lansarea afacerii în dezvoltarea/francizarea câte unui Centru de activitati recreative si distractive la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

RFA CENTER NU va fi un simplu loc de joaca, ci un spatiu fizic si virtual la nivelul caruia nevoile reale identificate ale copiilor sa poata fi satisfacute real, contribuind la dezvoltarea creativitatii si imaginaţiei, dexteritatii şi puterii fizice, cognitive şi emoţionale, si dezvoltarea sănătoasă a creierului si corpului copiilor, printr-un set de activitati recreative si distractive adaptate acestor nevoi. Activitatile recreative si distractive propuse au ca scop si contribuie la:

– Dezvoltarea abilităţilor perceptuale prin organele de simt (kinestezic, visual, auditiv, tactil, echilibru…); Dezvoltarea abilităţilor de coordonare; Dezvoltarea abilităţilor motorii; Dezvoltarea mobilităţii expresive şi creative; Dezvoltarea ritmului; Dezvoltarea abilităţilor fizice (putere, viteză, rezistenţă, flexibilitate); Promovarea sănătăţii şi stării de bine (Domeniul Fizic-Psihomotor);

– Dezvoltarea aptitudinilor emoţionale şi sociale (comunicare, cooperare, spirit de echipă, participare egală, disciplină, responsabilitate, percepţie de sine pozitivă); Cultivarea şi dezvoltarea standardelor etice (onestitate, fair play, acceptarea diversităţii, respectarea regulilor, respectarea competitorilor, răspunsul pozitiv atât la victorie cât şi la înfrângere, etc.); Dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii; Preluarea de obiceiuri de mişcare; Dezvoltarea unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte exerciţiile fizice pe toată durata vieţii, prin înţelegerea beneficiilor acestora în sănătate (Domeniul Emotional).

Practic, prin activitatile specifice ale RFA CENTER se incurajeaza stima de sine şi încrederea în sine (prin jocuri şi activităţi fizice inculzive şi de echipă, copiii dobândesc un simț al reuşitei, îşi perfecţionează aptitudinile fizice, emoţionale şi sociale şi îşi îmbunătăţesc percepţia de sine şi eficacitatea), se facilitează contactul interetnic şi coeziunea socială (antrenându-i în sarcini fizice comune, în jocuri de echipă, copiii care vin din diferite medii etnice şi culturale dezvoltă o înţelegere mult mai bună în cadrul unui grup şi sunt capabili să lege prietenii în ciuda diferenţelor culturale, sociale şi economice; ei dobândesc un sentiment de aparteneţa şi cunoaştere a unui grup), si se promoveaza respectul prin provocarea problematicii de gen şi a stereotipurilor sociale si etnice (jocul/competitia este văzut/a câteodată ca un loc al nedreptăţilor soaciale si etnice şi este perceput ca un vehicol de discriminare sub formă de rasism).

Astfel, conceptul inovativ de stil de viata sănătos prin derularea de activitati recreative si distractive (RFA CENTER – Recreational and Fun Activities Center) propus de catre noi este adaptat nevoilor reale ale copiilor si, indirect ale parintilor lor. In plus, misiunea noastră contribuie în mod efectiv și eficient la atingerea obiectivelor SNCDI privind îmbătrânirea sănătoasă, stilul de viață şi sănătatea publică.